Sponsorat

Crafts ambisjon ved å inngå sponsoravtaler er at avtalene skal være til beste både for våre samarbeidspartnere og oss. Vi er glad for å kunne engasjere oss langsiktig i en rekke prosjekter.

Daglig mottar vi flere forespørsler og kan derfor etterkomme bare noen få av dem. Størstedelen av våre sponsormidler går inn i langsiktige avtaler, slik at det er bare en mindre del til rådighet for nye initiativer. Søknader om sponsormidler vil i uansett bli nøye vurdert av Crafts sponsorkomite. Søkere vil bli underrettet så snart det er tatt en beslutning, vanligvis i løpet av fire uker etter at søknaden er mottatt.

For å bli vurdert for sponsormidler må det utarbeides en skriftlig søknad. I tillegg til å forklare formålet med å motta sponsormidler bør det også gis informasjon om hva sponsorengasjementet kan tilføre Craft. Vær sikker på at du kjenner merkevaren godt og les nøye gjennom våre nettsider og våre verdier og satninsgområder før du sender søknad.

Last opp din søknad her sponsor(a)craft.no

For å sende inn en forespørsel må du være over 18 år.